OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

      Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101,
      poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Makita Sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346),
    ul Bestwińska 103,  zwana dalej Spółką.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki oraz realizacji usługi rozszerzonej gwarancji i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  • Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. MAKITA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcia i ilustracje zostały użyte w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.