OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane podczas rejestracji jest Makita Sp. z o. o. (ul. Bestwińska 103, 43-346 Bielsko-Biała - dalej: Makita)

Ponadto, informujemy, że:
◦Dane osobowe będą przetwarzane przez Makita w celu przeprowadzenia procesu przedłużenia gwarancji na elektronarzędzie, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
◦Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
◦We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: rodo@makita.pl.
◦Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
◦Ponadto, przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
◦Odbiorcami danych są: lokalni dystrybutorzy Makita Sp. z o.o., dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe.
◦Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
◦Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przedłużenia gwarancji na elektronarzędzie.