Strona główna ELEKTRYCZNA DMUCHAWA/ODSYSACZ Z FUNKCJĄ ROZDRABNIANIA LIŚCI

Wyposażenie standardowe

RURA DMUCHAWY
GT34103808